HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Wsparcie finansowe dla Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wartość projektu: 49 591,95 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.

Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Termomodernizacja i zastosowanie OZE w celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o.", objęty umową o dofinansowanie nr. RPLU.05.01.00-06-0043/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020