Hanesco-Nieruchomości Sp. z o. o. zrealizowało projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie go do wymogów ochrony środowiska”, objęty umową o dofinansowanie nr 09.12-UDA-RPLU.01.04.01-06-180/12 współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.