HANESCO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wyższa efektywność energetyczna przedsiębiorstwa
Hanesco-Nieruchomości ” – Umowa o dofinansowanie nr RPLU.05.01.00-06-0011/19. Celem projektu jest osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację kompleksowych zadań termomodernizacji.

Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Termomodernizacja i zastosowanie OZE w celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o.", objęty umową o dofinansowanie nr. RPLU.05.01.00-06-0043/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020