Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Celem nadrzędnym działalności Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o.  jest wkład w rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym. Planowanie i realizacja inwestycji odbywa się z uwzględnieniem wskazówek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dotyczących m.in. współpracy z lokalnymi społecznościami, tworzenia nowych miejsc pracy oraz opracowywania i wdrażania zasad dobrej praktyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Długofalowa troska o środowisko naturalne oraz świadomość wzrostu oczekiwań w tym zakresie sprawiły, że Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. kładzie coraz większy nacisk na zrównoważony i proekologiczny charakter swoich nieruchomości. Spółka w pełni identyfikuje się z ideą „zielonego budownictwa”, podążając za najnowszymi trendami w tym zakresie.

Inwestycje Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. powstają w renomowanych lubelskich pracowniach. Projekty konsultowane są dodatkowo z uznanymi ekspertami w dziedzinie budownictwa ekologicznego, w pełni uwzględniają krajowe i międzynarodowe normy w zakresie energooszczędności, wydajności i wykorzystania rozwiązań proekologicznych. Budynki są projektowane, budowane i zarządzane w sposób, który umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych (przede wszystkim wody i energii), zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz ich właściwy recykling.

W budynkach Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. powszechnie stosowane są rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, które znacznie podnoszą komfort pracy, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, to m.in. maksymalne wykorzystanie światła dziennego, zapewnienie najwyższych wskaźników świeżego powietrza poprzez nowoczesne, indywidualnie sterowane systemy grzewcze i klimatyzacyjne, jak również zastosowanie efektywnych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie izolacji termicznej. Co ważne, zawsze gdy, jest to możliwe, Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. stosuje materiały budowlane produkowane na lokalnych rynkach, co umożliwia ograniczenie energii zużywanej do ich produkcji i transportu. Spółka przykłada też dużą wagę do sposobu prowadzenia samych prac budowlanych, przestrzegając najwyższych standardów budowy w zakresie ochrony środowiska oraz przykładając dużą wagę do ochrony sąsiadujących z inwestycjami terenów zielonych.

Inwestycje komercyjne realizowane są zawsze w miejscach, do których bez problemu można dotrzeć komunikacją publiczną. Odpowiednia infrastruktura zachęca Najemców i Klientów do korzystania z alternatywnych środków transportu oraz miejsc postojowych dla rowerów. Dodatkowo ważnym elementem są tworzące specyficzny mikroklimat tereny zielone.