Strategia

Strategia rozwoju

Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. koncentruje się na wzmacnianiu pozycji rynkowej i powiększaniu przewagi konkurencyjnej poprzez:

  • wysoką jakość usług – dbanie o najdrobniejsze detale realizowanych projektów, wykonywanych przy użyciu luksusowych, o najwyższej jakości materiałów i elementów wyposażenia,
  • oferowanie kompleksowych rozwiązań – oferta najmu obejmuje powierzchnie gotowe do prowadzenia działalności przez Klientów, jak i współpracę w zakresie aranżacji i wyposażenia lokali,
  • elastyczność oferty – tworzenie wyjątkowych przestrzeni, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, który sam wybiera rozwiązania spośród zaproponowanych,
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań – nowoczesność zarządzania poprzez minimalizacje kosztów i czasu w wyniku działania poprzez outsourcing usług specjalistycznych.

Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. dąży do maksymalizacji wartości majątku firmy poprzez realizowanie zrównoważonego rozwoju organicznego swojej działalności, jednocześnie stale dostosowując się do zmian na rynkach, na których działa. Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. zamierza osiągnąć swoje cele poprzez realizację następujących elementów swojej strategii:

  • zarządzanie i optymalizacja portfela ustabilizowanych nieruchomości biurowych, handlowych i usługowych,
  • realizacja nowych projektów wysokiej jakości na lubelskim runku nieruchomości.

Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. zamierza nadal aktywnie zarządzać swoim portfelem generującym przychody z nieruchomości komercyjnych w celu zmaksymalizowania wydajności i efektywności operacyjnej, dywersyfikacji ryzyka najemców i zwiększenia przychodów z najmu. Hanesco Nieruchomości Sp. z o.o. koncentruje się na wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska nieruchomościach biurowych, handlowych i usługowych.

Spółka zwiększa wartość swojego portfela poprzez zarządzanie swoimi aktywami. Działania te obejmują pozyskanie możliwie najlepszych Najemców przez:

  • w przypadku nieruchomości handlowych, pozyskiwanie najemców kluczowych i angażowanie się w działania marketingowe w celu osiągnięcia wysokiej odwiedzalności (ang. footfall) i stabilnego przychodu,
  • optymalizację kosztów operacyjnych nieruchomości poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii, znajdywanie najlepszych dostawców mediów i usług pod względem relacji ceny do jakości usług,
  • właściwe zarządzanie obiektami w celu zapewnienia najemcom najwyższej jakości usług oraz w celu optymalizacji kosztów napraw i konserwacji nieruchomości,
  • dążenie do optymalizacji projektowanej powierzchni najmu w celu zmaksymalizowania stopy wynajęcia.